ארוחת בוקר וסקירה מדינית ובטחונית עם ח"כ אבי דיכטר