Ben Dror Yemini - 03.03.2016

שעה: 19:00
מקום: London

ימיני הוא בעל טור קבוע בידיעות אחרונות, ובשנים האחרונות הוא מוזמן לאונברסיטאות בארה"ב ובאירופה. וכן הופיע בבית הלורדים ובבתי פרלמנט שונים ברחבי העולם.
בשנים האחרונות פרסם ימיני שורה של מחקרים השוואתיים על הסכסוך הערבי-ישראלי, ובסוף 2014 את הספר "תעשיית השקרים" שהגיע למקום ראשון ברשימת רבי המכר, ונותר ברשימה במשך כמה חודשים.